Museo ng Sapatos sa Lungsod ng Marikina

Matatagpuan ang Museo ng Sapatos sa Lungsod ng Marikina. Ang lungsod ay nakilala sa paglikha ng magagara at matitibay na sapatos na ang yari ay gaya ng mga sapatos na galing sa ibang bansa. Nagsimula ang kabuhayang pagsasapatos sa lungsod dahil sa kagagawan ni Ginoong Laureano Guevara o mas kilala sa tawag na Kapitan Moy.Continue reading “Museo ng Sapatos sa Lungsod ng Marikina”

Create your website with WordPress.com
Get started