Museo ng Sapatos sa Lungsod ng Marikina

Matatagpuan ang Museo ng Sapatos sa Lungsod ng Marikina. Ang lungsod ay nakilala sa paglikha ng magagara at matitibay na sapatos na ang yari ay gaya ng mga sapatos na galing sa ibang bansa. Nagsimula ang kabuhayang pagsasapatos sa lungsod dahil sa kagagawan ni Ginoong Laureano Guevara o mas kilala sa tawag na Kapitan Moy.Continue reading “Museo ng Sapatos sa Lungsod ng Marikina”

Food: The Crave Park

With the influx of foodies in our country, food parks are opening continuously.  Just recently we went to the newest food park to open and it’s in Marikina.  The Crave Park opened last October 22 and when we got there, it is buzzing! The almost hour trip was worth it given that there were soContinue reading “Food: The Crave Park”

Create your website with WordPress.com
Get started