Design a site like this with WordPress.com
Get started

my name is not on the list… therefore i cannot vote!

buti na lang hindi ako nagpakahirap mag decide kung sino ang mga iboboto ko… kasi hindi ko rin naman ma cast officially ang vote ko! it’s because… my name is not on the list… buti na lang din, hindi na ako nag effort pumunta sa precinct. i just asked my cousin to check if myContinue reading “my name is not on the list… therefore i cannot vote!”