Design a site like this with WordPress.com
Get started

The Burgery

Sawa na ba kayo sa mga usual burger joints? Ipapakilala ko sa inyo ang isa sa mga kakaiba at napakasarap na burger na malapit lang at kayang abutin! Halika na sa Circuit Makati at puntahan ang The Burgery! The burgers here are to die for! There are a variety of burgers to order! You canContinue reading “The Burgery”